Dưới đây là các bài dịch của Trúc Hạ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Du Long Môn Phụng Tiên tự (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trúc Hạ

Ngày dạo cảnh chùa chơi
Đêm an thiền hang nhỏ
Tai vẳng tiếng mơ hồ
Nhìn phía rừng trăng tỏ.

Tinh tú hiện tầng không
Mây phủ người lạnh áo
Chuông sớm giục lòng trần
Đạo tâm bừng rốt ráo.

Ảnh đại diện

Thu dạ vũ trung (Choi Ji Won): Bản dịch của Trúc Hạ

Gió thu rên thê thiết
Đường trần còn mấy ai
Canh ba mưa ngoài cửa
Đèn chong tiếng thở dài.

Ảnh đại diện

Hiệu cổ thu dạ trường (Tiền Khởi): Bản dịch của Trúc Hạ

Sương trời xoã ngọc thu bay
Hương sen buốt gió heo may chạnh lòng
Sợi tình dệt ngọn đèn chong
Trường canh lệ rét cô phòng tương tư
Mây xanh nước đọng bên thềm
Thê lương quạ réo báo đêm nguyệt tàn
Khung tơ thiếu phụ ngồi đan
Vách phênh phong kín xoã màn nhung mây
Ngoài song tiếng lá rụng đầy
Thương manh áo lạnh sầu ngây má hồng.

Ảnh đại diện

Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trúc Hạ

Sáu bảy dặm xa cỏ trải đồng
Sáo chiều ba bốn tiếng vang trong
Hoàng hôn khuất bóng cơm no dạ
Ngủ dưới trăng nguyên áo cỏ bồng.

Ảnh đại diện

Du Sơn Tây thôn (Lục Du): Bản dịch của Trúc Hạ

Quê nghèo chớ vội khinh rượu nhạt
Bội mùa gà lợn đãi khách sang
Ai hay núi rộng khe ngăn lối
Liễu rậm hoa đơm lại có làng.

Ngày Tuất, lập xuân, reo trống nhạc
Nếp xưa áo cũ tế đất trời
Rảnh tay đêm xuống ngồi thưởng nguyệt
Chống gậy sang nhà bạn hữu chơi.

Ảnh đại diện

Vãn xuân (Hàn Dũ): Bản dịch của Trúc Hạ

Ai mang xuân cất đâu rồi
Sắc xanh hồng cũng lạc trôi chẳng còn
Gió đưa bông liễu về non
Quả du cũng bỏ vườn mòn cõi không.

Ảnh đại diện

Chu quá An Nhân (Dương Vạn Lý): Bản dịch của Trúc Hạ

Một chiếc thuyền câu đôi tiểu đồng
Thu chèo gác mái thõng tay không
Nghi mưa không có giương lọng sẵn
Chẳng phải che râm, mượn gió lồng.

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của Trúc Hạ

Cố nhân cách mấy xuân trôi,
Anh đào năm bận nở rồi ngoài song.
Tình thư trên vải nao lòng,
Mở ra khơi lại đôi dòng dư hương.
Riêng mang một cõi đoạn trường,
Cơ hồ tóc rối chẳng thường điểm trang.
Cảnh sầu tuyết nhuộm màu tang,
Khách ly hương... kẻ trần gian ngóng chờ.
Gió đông ơi nhắn đôi lời!
Chiều nay thổi áng mây rơi về nguồn.
Chờ ai lệ mấy lần tuôn?
Thềm xưa hoa rụng ta buồn mình ta.

Ảnh đại diện

Xuân tịch tửu tỉnh (Bì Nhật Hưu): Bản dịch của Trúc Hạ

Khách phàm say đàn bốn dây vừa đứt,
Rượu trên lò hương chửa dứt còn vương.
Nửa đêm tỉnh giấc miên trường,
Nến hồng sa lệ tựa dường san hô.

Ảnh đại diện

Tương tư khúc (Đới Thúc Luân): Bản dịch của Trúc Hạ

Bởi lầu cao Trăng đêm khuất bóng,
Đoạn trường thay hoài ngóng tình lang.
Than ôi!
Sáo chùng tiêu bặt tiếng vang,
Song thưa mắt ứa hai hàng châu rơi.
Cá mất tăm, chim trời miên viễn...
Biệt ly nhau nào chuyển tin thư.
Gối chăn oán khúc tương tư,
Trâm cài bẻ gãy bởi chừ giận ai!
Giếng thời sâu dây dài chẳng tới,
Mảnh xiêm y sầu với ngày trôi.
Vung gươm chém nước... nước bồi,
Kéo kia cắt đứt tình ôi chẳng thành!
Cánh hoa rơi đoạn đành trên nước,
Mảnh tình son nhoè ướt vì ai?
Vu Sơn nguyện hoá hình hài:
Mây trời nhập mộng thiên thai hồn người!

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]