Dưới đây là các bài dịch của Trúc Hạ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của Trúc Hạ

Cố nhân cách mấy xuân trôi,
Anh đào năm bận nở rồi ngoài song.
Tình thư trên vải nao lòng,
Mở ra khơi lại đôi dòng dư hương.
Riêng mang một cõi đoạn trường,
Cơ hồ tóc rối chẳng thường điểm trang.
Cảnh sầu tuyết nhuộm màu tang,
Khách ly hương... kẻ trần gian ngóng chờ.
Gió đông ơi nhắn đôi lời!
Chiều nay thổi áng mây rơi về nguồn.
Chờ ai lệ mấy lần tuôn?
Thềm xưa hoa rụng ta buồn mình ta.

Ảnh đại diện

Xuân tịch tửu tỉnh (Bì Nhật Hưu): Bản dịch của Trúc Hạ

Khách phàm say đàn bốn dây vừa đứt,
Rượu trên lò hương chửa dứt còn vương.
Nửa đêm tỉnh giấc miên trường,
Nến hồng sa lệ tựa dường san hô.

Ảnh đại diện

Tương tư khúc (Đới Thúc Luân): Bản dịch của Trúc Hạ

Bởi lầu cao Trăng đêm khuất bóng,
Đoạn trường thay hoài ngóng tình lang.
Than ôi!
Sáo chùng tiêu bặt tiếng vang,
Song thưa mắt ứa hai hàng châu rơi.
Cá mất tăm, chim trời miên viễn...
Biệt ly nhau nào chuyển tin thư.
Gối chăn oán khúc tương tư,
Trâm cài bẻ gãy bởi chừ giận ai!
Giếng thời sâu dây dài chẳng tới,
Mảnh xiêm y sầu với ngày trôi.
Vung gươm chém nước... nước bồi,
Kéo kia cắt đứt tình ôi chẳng thành!
Cánh hoa rơi đoạn đành trên nước,
Mảnh tình son nhoè ướt vì ai?
Vu Sơn nguyện hoá hình hài:
Mây trời nhập mộng thiên thai hồn người!

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]