金陵五題-烏衣巷

朱雀橋邊野草花,
烏衣巷口夕陽斜。
舊時王謝堂前燕,
飛入尋常百姓家。

 

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.

 

Dịch nghĩa

Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa,
Trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng.
Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước,
Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường.


Ngõ Ô Y ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở cũa những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ trổ hoa hai bên cầu Chu Tước
Ngõ Ô Y nắng chiều xế đang buông
Én xưa quen nhà họ Tạ, họ Vương
Nay tản mát nhà dân thường trăm họ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Bên cầu Chu Tước cỏ đầy đường
Trong ngõ Ô Y bóng tịch dương
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Giờ lưu lạc chốn tầm thường dân gian

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cầu Chu Tước rậm cỏ gai hoang
Ngoài ngõ Ô Y nắng xỉn vàng
Lầu Tạ Vương xưa ngàn én đậu
Giờ bay tản khắp mái tranh làng

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]