金陵五題-烏衣巷

朱雀橋邊野草花,
烏衣巷口夕陽斜。
舊時王謝堂前燕,
飛入尋常百姓家。

 

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.

 

Dịch nghĩa

Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa,
Trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng.
Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước,
Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường.


Ngõ Ô Y ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở cũa những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Chu Tước bên cầu hoa cỏ hoang,
Ô y ngõ cũ bóng chiều vàng.
Én nhà Vương, Tạ ngày xưa ấy,
Trăm họ tầm thường cũng lượn sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Quảng Sự

Hoa cỏ bên cầu Chu Tước vương
Ô Y ngõ vắng phủ tà dương.
Trước nhà Vương Tạ xưa oanh hót
Nay liệng nhà dân cũng chuyện thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của tamdinh

Bên cầu Chu Tước cỏ nở hoa
Đầu ngõ Ô Y bóng chiều tà
Vương Tạ lầu cao xưa én trú
Nay sang dân dã én xây nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Tú Vinh

Cầu Chu Tước, cỏ mọc hoang
Ô Y ngõ vắng nhuốm loang bóng tà
Lầu Vương, Tạ én đã xa
Xóm nghèo dân dã nay qua trú nhờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Chu Tước bên cầu hoa cỏ tươi,
Ô Y ngõ cũ bóng tà soi.
Yến xưa làm tổ lầu Vương Tạ,
Nay đến nhà dân ríu rít rồi.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Cầu Chu Tước cỏ lan hoa dại
Xóm Ô Y bóng rải dường tà
Én xưa lưu trú nhà Vương, Tạ
Nay lạc bay vào khắp thứ gia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bên cầu cỏ dại hoa đồng
Ô Y ngõ cũ nằm trong nắng chiều
Én lầu Vương Tạ thuở nào
Bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bên cầu Chu Tước cỏ hoa
Ô Y ngõ hẻm bóng tà thẩn thơ
Nhà Vương Tạ yến bơ vơ
Bay về lại ở những nhà dân gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên lầu Chu Tước cỏ đơm hoa,
Ngõ xóm Ô Y bóng ác tà.
Vương Tạ lầu xưa đàn én cũ,
Bay vào hàng xóm liệng quanh nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bên cầu Chu Tước cỏ hoa vương
Ngõ vắng Ô Y xế bóng dương
Yến xưa đậu trước lầu Vương,Tạ
Bay vào trăm họ sống đời thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối