金陵五題-烏衣巷

朱雀橋邊野草花,
烏衣巷口夕陽斜。
舊時王謝堂前燕,
飛入尋常百姓家。

 

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.

 

Dịch nghĩa

Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa,
Trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng.
Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước,
Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường.


Ngõ Ô Y ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở cũa những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bên cầu, cỏ dại hoa đồng,
Ô Y ngõ cũ nằm trong nắng chiều.
Én lầu Vương Tạ thuở nào,
Bay giờ lưu lạc bay vào nhà dân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bên cầu Chu Tước cỏ hoa đầy
Trong ngõ Ô Y, xế bóng tây
Chim én nhớ lầu Vương Tạ cũ
Thấy nhà dân giả lượn vào ngay.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bên cầu Chu Tước cỏ đơm hoa,
Ô Y ngõ vắng, bóng xế tà.
Én cũ lâu đài nhà Vương, Tạ,
Lưu lạc bay vào chỗ dân gia.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Bên cầu Chu Tước cỏ hoa,
Ô Y đầu ngõ, bóng tà tịch dương.
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương,
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Chu Tước bên cầu lấp cỏ hoang,
Ô Y trước ngõ bóng dương tàn.
Vốn xưa trong phủ nhà Vương Tạ,
Nay hộ tầm thường én liệng sang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bên cầu Chu Tước cỏ cùng hoa,
Đầu ngõ Ô Y bóng xế tà.
Én trú phủ nhà Vương Tạ cũ,
Nay đà lưu lạc chốn dân gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang
Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn
Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ
Nay hộ tầm thường cũng liệng sang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Bên cầu Chu Tước cỏ đìu hiu,
Ngoài ngõ Ô Y nhạt bóng chiều.
Chim yến nhà quan Vương, Tạ cũ,
Lều tranh bách tính lại bay vào.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chu Tước bên cầu dại cỏ hoa,
Ô Y ngõ hẻm bóng dương tà.
Lúc xưa yến cũ nhà Vương Tạ,
Bay đến nhà dân cứ đậu sà.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Bên cầu Chu Tước hoa cỏ dại,
Ngõ áo đen dầu dãi nắng tà.
Én nhà Vương, Tạ thuở xa,
Giờ bay tán loạn vào nhà dân gian.

12.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối