飲酒看牡丹

今日花前飲,
甘心醉數杯。
但愁花有語,
不為老人開。

 

Ẩm tửu khán mẫu đơn

Kim nhật hoa tiền ẩm,
Cam tâm tuý sổ bôi.
Đãn sầu hoa hữu ngữ:
Bất vị lão nhân khai.

 

Dịch nghĩa

Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói:
Không phải nở cho người già.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm nay uống rượu trước hoa,
Cam tâm mấy chén say sưa mất rồi.
Chỉ e hoa sẽ chê thôi:
Hoa không phải nở cho ngươi lão già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gượng vui uống rượu trước hoa chơi,
Lại ngại rằng hoa biết nói cười,
Hoa nở cho đời thêm đẹp đẽ,
Đâu vì các lão già nhà ngươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]