飲酒看牡丹

今日花前飲,
甘心醉數杯。
但愁花有語,
不為老人開。

 

Ẩm tửu khán mẫu đơn

Kim nhật hoa tiền ẩm,
Cam tâm tuý sổ bôi.
Đãn sầu hoa hữu ngữ:
Bất vị lão nhân khai.

 

Dịch nghĩa

Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói:
Không phải nở cho người già.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Hôm nay uống rượu trước hoa,
Uống chơi vài chén để mà gượng vui.
Chỉ e hoa biết nói cười,
Nở ra, đâu có vì người già nua.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hôm nay uống trước hoa,
Vài chén đủ say qua.
Buồn nỗi hoa như nói:
Đâu vì cụ nở mà!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bữa nay nhấp rượu bên hoa
Nhủ lòng mấy chén say là vì hoa
Buồn nghe hoa nói thật thà
Hoa đây chẳng bởi ông già nở đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hôm nay uống rượu ngắm hoa,
Ráng nâng mấy chén say ngà mới thôi.
Chỉ buồn hoa đã nói lời:
Tôi không phải nở vì người già đâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hôm nay uống rượu trước hoa
Cam tâm vài chén gọi là tạm say
Chỉ buồn hoa sẽ nói ngay
hoa dây có nở chẳng vì lão đâu.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm nay uống rượu trước hoa
Lâng lâng cũng đã vài ba chung rồi
Chợt sầu hoa biết chê cười
Bảo rằng chẳng nở vì người già đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng nay uống rượu trước hoa
Tạm năm ba chén cũng là say sưa
Chỉ e hoa có lời thưa
Thân em đâu có dành đưa cho già

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trước hoa chén hôm nay
Cam lòng mấy chén say
Chỉ e hoa biết nói
Không mở vị già này


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Nam Phương

Hôm nay rượu trước hoa
Mấy chén ngọt lòng ta.
Nhưng ngại buồn hoa nói
Không khoe với lão già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm nay uống trước hoa
Đành mấy chén say qua
Buồn tủi vì hoa nói
Nở đâu vì lão già!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối