07/12/2023 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu khán mẫu đơn
飲酒看牡丹

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:54

 

Nguyên tác

今日花前飲,
甘心醉數杯。
但愁花有語,
不為老人開。

Phiên âm

Kim nhật hoa tiền ẩm,
Cam tâm tuý sổ bôi.
Đãn sầu hoa hữu ngữ:
Bất vị lão nhân khai.

Dịch nghĩa

Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói:
Không phải nở cho người già.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nay nhấp chén bên hoa
Cố say lấy một và
Chỉ e hoa biết nói:
Đâu nở cho người già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Ẩm tửu khán mẫu đơn