贈歌妓其二

白日相思可奈何,
嚴城清夜斷經過。
只知解道春來瘦,
不道春來獨自多。

 

Tặng ca kỹ kỳ 2

Bạch nhật tương tư khả nại hà,
Nghiêm thành thanh dạ đoạn kinh qua (quá).
Chỉ tri giải đạo xuân lai sấu,
Bất đạo xuân lai độc tự đa.

 

Dịch nghĩa

Ban ngày ta nhớ nàng đành biết làm sao,
Đến đêm cổng thành đóng kín lại không qua chỗ nàng được.
Chỉ biết rằng xuân đến ta gầy thêm,
Mà không biết rằng xuân về ta thêm đơn chiếc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sớm mai nhung nhớ làm sao a!
Đêm vắng thành nghiêm dứt lối qua.
Chỉ biết xuân về thân ốm rạc,
Nào hay xuân đến buồn riêng ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Nhớ nàng ngày biết làm sao,
Tối về thành kín lối nào qua đêm.
Biết ta xuân đến gầy thêm,
Hay chăng xuân đến thêm niềm cô đơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Suốt ngày nhung nhớ biết làm sao
Đêm vắng thành nghiêm khoá lối vào
Những tưởng Xuân về mang mọi thứ
Nào hay cô lẽ với gầy hao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ban ngày nhớ nhau làm sao được
Đêm về thành đóng hết đường qua
Biết rằng xuân đến gầy ra
Đâu hay xuân đến thì ta một mình!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ nàng ngày mới biết làm sao,
Đêm đóng kín thành gặp được nào?
Chỉ biết xuân về ta đơn chiếc,
Cũng như xuân đến thêm gầy hao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ban ngày nhung nhớ biết làm sao?
Thành cấm đêm thanh thôi lại qua
Xuân đến mới than gầy vậy nhỉ
Biết đâu xuân đến cô đơn nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời