27/03/2023 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca kỹ kỳ 2
贈歌妓其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/01/2011 10:31

 

Nguyên tác

白日相思可奈何,
嚴城清夜斷經過。
只知解道春來瘦,
不道春來獨自多。

Phiên âm

Bạch nhật tương tư khả nại hà,
Nghiêm thành thanh dạ đoạn kinh qua (quá).
Chỉ tri giải đạo xuân lai sấu,
Bất đạo xuân lai độc tự đa.

Dịch nghĩa

Ban ngày ta nhớ nàng đành biết làm sao,
Đến đêm cổng thành đóng kín lại không qua chỗ nàng được.
Chỉ biết rằng xuân đến ta gầy thêm,
Mà không biết rằng xuân về ta thêm đơn chiếc.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sớm mai nhung nhớ làm sao a!
Đêm vắng thành nghiêm dứt lối qua.
Chỉ biết xuân về thân ốm rạc,
Nào hay xuân đến buồn riêng ta.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tặng ca kỹ kỳ 2