Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/08/2014 06:57 bởi tôn tiền tử
Ngô Tiêu 吳綃 tự Phiến Hà 片霞, Tố Công 素公, hiệu Băng Tiên 冰仙, người Trường Châu (nay là Tô Châu, Giang Tô), con gái thông phán Ngô Thuỷ Thương 吳水蒼, vợ Hứa Dao 許瑤, người đất Thường Thục. Tác phẩm có tập thơ "Khiếu Tuyết am thi sao" 嘯雪庵詩鈔.