宮妓

珠箔輕明拂玉墀,
披香新殿斗腰支。
不須看盡魚龍戲,
終遣君王怒偃師。

 

Cung kỹ

Châu bạc khinh minh phất ngọc trì,
Phi Hương tân điện đấu yêu chi.
Bất tu khán tận Ngư long hí,
Chung khiến quân vương nộ Yển Sư.

 

Dịch nghĩa

Rèm bạc nhẹ lấp lánh bay lượn trên thềm lầu ngọc,
Điện mới Phi Hương đang lúc cung nữ đua nhau múa hát.
Không cần phải xem hết những kỳ ảo của tạp kỹ Ngư long hí,
Cũng đã khiến nhà vua nổi giận, giống như với Yển Sư rồi!


Bài thơ mượn các vũ nữ trong nội cung để đã kích bọn quan lại thường xuyên tranh quyền đoạt lợi, hãm hại lẫn nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thềm ngọc rèm châu lay chấp chới
Đua, Phi Hương điện mới, múa ca
Ngư long hí chửa xong mà
Đã làm vua giận như là Yển Sư!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thềm ngọc rèm châu lướt sáng lòa
Điện mới Phi Hương đua múa ca
Chưa xong kỳ ảo Ngư long hí
Vua đã “lôi đình Yển Sư” ra!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rèm châu nhẹ phất phơ thềm ngọc
Điện Phi Hương đấu các lưng ong
Đâu cần hết khúc Ngư long
Nhà vua nổi giận bất bình Yển Sư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thềm ngọc rèm châu báu gió đùa
Phi Hương eo nhỏ nữ phi đua.
Không chờ chấm dứt Ngư long điệu
Trò Yến Sư bày chọc giận vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thềm ngọc, rèm châu phất phới đùa
Phi Hương điện mới, uốn lưng đua
Đâu cần hết khúc Ngư Long Hí
Trò Yển Sư bày, vua chẳng ưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu ngọc rèm châu nhẹ lượn đưa,
Phi Hương cung nữ múa ca đua.
Không cần xem hết Ngư long hí,
Cũng khiến nhà vua giận Yển Sư!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rèm châu nhẹ sáng phẩy thềm ngọc
Điện mới Phi Hương đua múa ca
Chẳng phải xem vở rồng cá hết
Khiến vua bực tượng Yển Sư ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời