蝶其三

壽陽公主嫁時妝,
八字宮眉捧額黃。
見我佯羞頻照影,
不知身屬冶遊郎。

 

Điệp kỳ 3

Thọ Dương công chúa giá thì trang,
Bát tự cung my phủng ngạch hoàng.
Kiến ngã dương tu tần chiếu ảnh,
Bất tri thân thuộc dã du lang.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp trang điểm như công chúa Thọ Dương lúc xuất giá,
Mày vẽ hình chữ bát, tô sống mũi màu vàng.
Gặp ta thẹn thò, cứ luôn nhìn bóng,
Không biết thân mình thuộc về kẻ rong chơi khắp chốn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trang điểm như công chúa Thọ Dương,
Nét mày chữ bát, mũi tô vàng.
Thẹn thò đối bóng khi ta gặp,
Đâu biết thân là khách bốn phương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Học theo công chúa điểm trang,
Kẻ mày chữ bát, mũi vàng phấn xoa.
Gặp nhau nàng cứ thẹn thò,
Đâu hay mình khách ỡm ờ làng chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trang điểm như Thọ Dương xuất giá
Chữ bát mày, trán vỗ phấn vàng
Gặp ta e thẹn soi gương
Đâu hay thân phận thuộc phường ăn chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trang điểm học đòi theo Thọ Dương
Mày cong chữ bát, mũi vàng sương
Gặp ta cúi mặt dường e thẹn
Đâu biết thuộc làng buôn phấn hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đẹp như công chúa Thọ Dương,
Vẽ mày chữ bát, mũi vàng hường.
Gặp ta thẹn cứ luôn nhìn bóng,
Không biết thân mình khách phấn hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xác định bài thơ

- Bài này là bài thứ 3 (kỳ tam) trong chùm Điệp tam thủ của Lý Thương Ẩn. Bài này tả con bươm bướm sặc sỡ, như công chúa lúc lấy chồng. Thấy người bay chập chờn, nhưng bị người đi chơi dã ngoại bắt.
- Dã du lang: Không phải là khách làng chơi theo nghĩa lầu xanh, mà là người đi chơi dã ngoại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Công chúa lấy chồng lúc điểm trang
Lông mày chữ bát trán thoa vàng
Thấy ta giả thẹn chập chờn bóng
Dã ngoại người chơi tóm được thân.


Đầu đề bài này là Điệp tam thủ kỳ tam
Chưa có đánh giá nào
Trả lời