蝴蝶舞

楊花撲帳春雲熱,
龜甲屏風醉眼纈。
東家蝴蝶西家飛,
白騎少年今日歸。

 

Hồ điệp vũ

Dương hoa phác trướng xuân vân nhiệt,
Quy giáp bình phong tuý nhãn hiệt.
Đông gia hồ điệp tây gia phi,
Bạch kỵ thiếu niên kim nhật quy.

 

Dịch nghĩa

Hoa liễu phất phơ ngoài rèm, những đám mây xuân ấm bay tới,
Trước bình phong ghép bằng mai rùa, nhạt nhoà nước mắt.
Đàn bướm ở nhà bên đông bay qua nhà bên tây,
Hôm nay, chàng trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng trở về.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu phất phơ bên ngoài rèm cửa
Trước bình phong lệ nhớ nhạt nhoà
Bướm đùa bay lại bay qua
Cưỡi trên ngựa trắng người xa nay về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phất phơ hoa liễu, mây xuân ấm
Nước mắt trước rèm nhỏ tái tê
Đàn bướm đùa bay nhơ nhởn lắm
Trên lưng ngựa trắng sáng ai về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời