27/03/2023 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp kỳ 3
蝶其三

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 14/05/2010 01:36

 

Nguyên tác

壽陽公主嫁時妝,
八字宮眉捧額黃。
見我佯羞頻照影,
不知身屬冶遊郎。

Phiên âm

Thọ Dương công chúa[1] giá thì trang,
Bát tự cung my[2] phủng ngạch hoàng[3].
Kiến ngã dương tu tần chiếu ảnh,
Bất tri thân thuộc dã du lang[4].

Dịch nghĩa

Người đẹp trang điểm như công chúa Thọ Dương lúc xuất giá,
Mày vẽ hình chữ bát, tô sống mũi màu vàng.
Gặp ta thẹn thò, cứ luôn nhìn bóng,
Không biết thân mình thuộc về kẻ rong chơi khắp chốn.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trang điểm như công chúa Thọ Dương,
Nét mày chữ bát, mũi tô vàng.
Thẹn thò đối bóng khi ta gặp,
Đâu biết thân là khách bốn phương.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Sách Hải lục toái sự chép: “Con gái Tống Vũ Đế là công chúa Thọ Dương, ban ngày nằm dưới điện Hàm Chương, hoa mai rơi vào trán công chúa thành hình hoa năm cánh phủi mãi không hết, đời sau nhân đó có kiểu trang điểm hình hoa mai”.
[2] Mày cong hình chữ bát. Theo Nghệ văn loại tụ, cung nhân thời Hán Vũ Đế vẽ mày hình chữ bát.
[3] Giữa sống mũi và mày xoa một lớp phấn vàng.
[4] Người hay ngao du rong ruổi nay đây mai đó không ở một chỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Điệp kỳ 3