聞金吾妓唱梁州

聞君一曲古梁州,
驚起黃雲塞上愁。
秦女樹前花正發,
北風吹落滿城秋。

 

Văn Kim Ngô kỹ xướng Lương Châu

Văn quân nhất khúc cổ Lương Châu,
Kinh khởi hoàng vân tái thượng sầu.
Tần nữ thụ tiền hoa chính phát,
Bắc phong xuy lạc mãn thành thu.

 

Dịch nghĩa

Nghe nàng hát xong một khúc Lương Châu cổ,
Vùng sa mạc cát vàng biên ải bỗng nổi lên nỗi buồn.
Cô gái đất Tần đứng dưới gốc cây đang nở hoa,
Nhưng gió bấc thổi rơi rụng đầy thành trong tiết thu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nàng hát khúc cổ Lương Châu
Lính ải cát vàng chạnh nỗi sầu
Cô gái đất Tần bên hoa nở
Gió thu thổi rụng thấy mà đau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khúc cổ Lương Châu vừa mới hát
Mây vàng biên ải dựng sầu lên.
Gái Tần bên gốc hoa đang nở,
Xao xác hơi thu chạnh nỗi niềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời