題張司馬別墅

庭前樹盡手中栽,
先後花分幾番開。
巢鳥戀雛驚不起,
野人思酒去還來。
自拋官與青山近,
誰訝身爲白髮催。
門外尋常行樂處,
重重履跡在莓苔。

 

Đề Trương tư mã biệt thự

Đình tiền thụ tận thủ trung tài,
Tiên hậu hoa phân kỷ phiên khai.
Sào điểu luyến sồ kinh bất khởi,
Dã nhân tư tửu khứ hoàn lai.
Tự phao quan dữ thanh sơn cận,
Thuỳ nhạ thân vi bạch phát thôi.
Môn ngoại tầm thường hành lạc xứ,
Trùng trùng lý tích tại môi đài.

 

Dịch nghĩa

Tất cả các cây đằng trước nhà đều do tay ông trồng
Hoa đằng trước và đằng sau nhà đã nở nhiều lần
Chim trên tổ bình thản săn sóc chim mới nở
Dân quê muốn uồng rượu cứ lui tới hoài
Mới ngày nào bỏ quan về ở gần ngọn núi xanh này
Ai ngờ nay đầu tóc đã bạc trắng rồi
Ngoài cửa nơi người ta tìm tới cầu vui
Dấu dày còn để lại lớp lớp trên rêu xanh

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tay trồng cây cối rậm đầy sân,
Sau trước hoa đua nở mấy lần.
Chim tổ ham con bay cũng sợ,
Người quê nhớ rượu tới càng thân.
Bỏ quan về ẩn non xanh thẳm,
Tính tuổi dồn thêm tóc bạc dần.
Ngoài cửa người đua tìm lạc thú,
Rêu hằn lớp lớp dấu bàn chân.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tay giồng cây ở trước sân
Trước sau hoa nở mấy lần tươi xinh
Mến con chim ổ nép mình
Người quê nhớ rượu dập dình đến luôn
Từ khi treo ấn về non
Ai dè tóc bạc thúc dồn tấm thân
Cửa ngoài vui thú tần mần
Dấu giày lớp lớp còn hằn trên rêu


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngoài sân, cây tự tay trồng,
Trước, sau, hoa nở sắc hồng thắm tươi.
Thương con, chim tổ chẳng rời,
Dân quê, nhớ rượu, đi rồi lại lui.
Từ quan về ẩn núi đồi,
Ai ngờ tóc đã bạc rồi còn đâu.
Trước nhà vui thú từ lâu,
Dấu dầy lớp lớp phủ mầu rêu xanh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tay ông trồng tất cả cây phía trước
Hoa đằng sau đằng trước nở nhiều lần
Chim trên cây bình thản mớm cho con
Dân quê thích rượu ngon thường lui tới
Mới ngày nào bỏ quan về gần núi
Ai ngờ nay đầu bạc trắng phau rồi
Ngoài cửa nơi ngưòi ta tới cầu vui
Dấu dày dép còn in rêu xanh ngắt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời