遊蜀回簡友人

別來十二月,
去到漏天邊。
不是因逢閏,
還應是隔年。

 

Du Thục hồi giản hữu nhân

Biệt lai thập nhị nguyệt,
Khứ đáo lậu thiên biên.
Bất thị nhân phùng nhuận,
Hoàn ưng thị cách niên.

 

Dịch nghĩa

Xa nhau đã mười hai tháng,
Đi vào ranh giới của xứ mưa dầm.
Nếu chẳng vì gặp năm có tháng nhuận,
Thì như vậy đã hơn một năm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới xa nhau đã mười hai tháng
Tôi đi thăm xứ lắm mưa dầm
Chẳng vì tháng nhuận nhằm năm
Xa nhau phải kể hơn năm mới là

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã mười hai tháng xa xôi,
Bước chân đến tận chân trời mưa bay.
Nếu không tháng nhuận thêm ngày,
Tính ra thì cũng vừa đầy một năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời