客洛酬劉駕

浮世總應相送老,
共君偏更遠行多。
此回不似前回別,
聽盡離歌逐棹歌。

 

Khách Lạc thù Lưu Giá

Phù thế tổng ưng tương tống lão,
Cộng quân thiên cánh viễn hành đa.
Thử hồi bất tự tiền hồi biệt,
Thính tận ly ca trục trạo ca.

 

Dịch nghĩa

Cuộc đời chỉ là đưa tiễn các ông già,
Hơn nữa ông lại hay đi chơi xa.
Lần tiễn đưa này không giống lần tiễn đưa trước,
Vì ngoài nhạc tiễn đưa, còn có nhạc chơi trên thuyền nữa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời chỉ toàn bạn già đưa tiễn
Lại được ông thích chuyện đi xa
Lần này không giống lần qua
Ngoài ca tiễn biệt còn ca trên thuyền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời chỉ toàn đưa tiễn bạn già,
Lại thêm nay tiễn bạn đi xa.
Lần nầy không giống như lần trước,
Vứa dứt ly ca, tiếp trạo ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời