29/09/2021 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Kim Ngô kỹ xướng Lương Châu
聞金吾妓唱梁州

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 15:06

 

Nguyên tác

聞君一曲古梁州,
驚起黃雲塞上愁。
秦女樹前花正發,
北風吹落滿城秋。

Phiên âm

Văn quân nhất khúc cổ Lương Châu,
Kinh khởi hoàng vân tái thượng sầu.
Tần nữ thụ tiền hoa chính phát,
Bắc phong xuy lạc mãn thành thu.

Dịch nghĩa

Nghe nàng hát xong một khúc Lương Châu cổ,
Vùng sa mạc cát vàng biên ải bỗng nổi lên nỗi buồn.
Cô gái đất Tần đứng dưới gốc cây đang nở hoa,
Nhưng gió bấc thổi rơi rụng đầy thành trong tiết thu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nàng hát khúc cổ Lương Châu
Lính ải cát vàng chạnh nỗi sầu
Cô gái đất Tần bên hoa nở
Gió thu thổi rụng thấy mà đau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Văn Kim Ngô kỹ xướng Lương Châu