Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: bệnh (43) Lục Hồng Tiệm (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 16:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/01/2015 21:41

湖上臥病喜陸鴻漸至

昔去繁湘月,
今來苦霧時。
相逢仍臥病,
欲語淚先垂。
強勸陶家酒,
還吟謝客詩。
偶然成一醉,
此外更何之?

 

Hồ thượng ngoạ bệnh hỉ Lục Hồng Tiệm chí

Tích khứ phồn tương nguyệt,
Kim lai khổ vụ thì.
Tương phùng nhưng ngoạ bệnh,
Dục ngữ lệ tiên thuỳ.
Cưỡng khuyến Đào gia tửu,
Hoàn ngâm Tạ khách thi.
Ngẫu nhiên thành nhất tuý,
Thử ngoại cánh hà chi?

 

Dịch nghĩa

Trước thì tháng sương đậm vừa qua,
Nay khổ vì lúc mây thấp đang tới.
Gặp nhau đây mà tôi đang có bệnh,
Muốn nói nhưng lệ đã tuôn trước.
Gượng mời chén rượu cúc nhà họ Đào,
Còn ngâm nga thơ họ Tạ.
Ngẫu nhiên thành ra say,
Ngoài những thứ đó, còn thứ gì nữa?


Lục Hồng Tiệm tức Lục Vũ (735-804), tự Hồng Tiệm, thi nhân đời Đường và là bạn của tác giả. Ông là tác giả cuốn Trà kinh nổi tiếng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc trước thì tháng đầy sương đậm
Còn nay thì đang hận với mây
Gặp nhau tôi đang bệnh này
Miệng thì muốn nói, lệ đây trước trào
Gượng mời chén nhà Đào rượu cúc
Còn ngâm nga Tạ khúc thi ca
Ngẫu nhiên say khướt lăn ra
Ngoài những thứ đó, còn là thứ chi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Xưa đi tháng sương giá,
Nay đến buổi mù mây.
Gặp gỡ đương nằm bệnh,
Thưa lời lệ nhỏ đầy.
Rượu Đào gia mời gượng,
Thơ Tạ Khách ngâm vay.
Bỗng chốc say thành cuộc,
Cần chi hơn nữa đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời