八至

至近至遠東西,
至深至淺清溪。
至高至明日月,
至親至疏夫妻。

 

Bát chí

Chí cận chí viễn đông tây,
Chí thâm chí thiển thanh khê.
Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê.

 

Dịch nghĩa

Gần nhất xa nhất là sự vật,
Sâu nhất cạn nhất là suối trong.
Cao nhất sáng nhất là mặt trăng mặt trời,
Thân nhất sơ nhất là vợ chồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sự vật gần cũng là xa nhất
Dòng suối trong sâu nhất cùng nông
Trăng trời cao sáng vô cùng
Bàn về nhất cũng vợ chồng thân sơ

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sự vật nhất gần cũng nhất xa,
Nhất sâu cạn nhất là khe trong.
Nhất cao sáng nhất mặt trăng, trời,
Thân nhất nhất sơ là vợ chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sự vật nhất gần, nhất xa,
Nhất sâu nhất cạn ấy là suối trong.
Trăng, trời cao, sáng vô song,
Thân nhất sơ nhất vợ chồng có khi.

15.00
Trả lời