Anh ơi phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc anh thì cậy ai?
Tháng chạp cày đất trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Trời thời mưa gió, nước sa đầy đồng
Người ta có vợ có chồng
Chồng cày vợ cấy ngoài đồng có đôi
Nhà anh chỉ có mình tôi
Cày rồi lại cuốc, cuốc thôi lại bừa
Cho nên tôi phải về trưa
Gẫy đôi vai bừa, ai kẻ chêm cho!
Ai về nhắn nhủ các cô
Đừng lấy chồng lính thiệt thua trăm đường


Khảo dị:
Anh ơi, phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày bở ruộng ra
Tháng tư gieo mạ thuận hoà mọi nơi
Tháng năm gặt hái vừa rồi

Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, giữ lấy việc công
Để em
cày cấy mặc lòng em đây
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]