Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 00:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/06/2009 10:22

留別友人

無才多病分龍鐘,
不料虛名達九重。
仰愧彈冠上華發,
多慚拂鏡理衰容。
馳心北闕隨芳草,
極目南山望歸峰。
桂樹不能留野客,
沙鷗出浦漫相峰。

 

Lưu biệt hữu nhân

Vô tài đa bệnh phận long chung,
Bất liệu hư danh đạt Cửu Trùng.
Ngưỡng quý đàn quan thượng hoa phát,
Đa tàm phất cảnh lý suy dung.
Trì tâm Bắc khuyết tuỳ phương thảo,
Cực mục Nam sơn vọng quy phong.
Quế thụ bất năng lưu dã khách,
Sa âu xuất phố mạn tương phong.


Bài thơ này được làm khi tác giả được Đường Huyền Tông triệu lên kinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Không tài nhiều bệnh phận long đong
Danh hão biết đâu động Cửu Trùng
Phủi mũ thẹn vì pha trắng tóc
Lau gương hổ thấy giảm dung quang
Hướng tâm Bắc khuyết cỏ thơm chuộng
Dời mắt Nam san núi cũ trông
Cây quế lưu sao đành khách vụng
Cò bay bãi cát gặp nhau cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không tài nhiều bệnh chuông rồng phận
Chẳng liệu danh được nhận về kinh
Vân vê mũ lên chốn vinh
Thẹn soi trong kính bóng hình tàn suy
Nhắm cửa bắc đi tuỳ cỏ ngát
Từ núi nam quan sát núi nhà
Quế không lưu khách quê mùa
Bến sông ra khỏi le le về rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiều bệnh không tài long đong
Danh hão chẳng liệu Cửu Trùng biết qua.
Phủi mũ thẹn vì tóc hoa,
Soi gương hổ thấy sắc ta giảm rồi.
Hướng Bắc khuyết cỏ thơm mời,
Nam san Dời mắt trông vời ngọn cao.
Cây quế lưu khách quê sao?
Âu bay bãi cát gặp nhau đỉnh cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời