27/09/2023 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt hữu nhân
留別友人

Tác giả: Lý Quý Lan - 李季蘭

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 00:26

 

Nguyên tác

無才多病分龍鐘,
不料虛名達九重。
仰愧彈冠上華發,
多慚拂鏡理衰容。
馳心北闕隨芳草,
極目南山望歸峰。
桂樹不能留野客,
沙鷗出浦漫相峰。

Phiên âm

Vô tài đa bệnh phận long chung,
Bất liệu hư danh đạt Cửu Trùng.
Ngưỡng quý đàn quan thượng hoa phát,
Đa tàm phất cảnh lý suy dung.
Trì tâm Bắc khuyết tuỳ phương thảo,
Cực mục Nam sơn vọng quy phong.
Quế thụ bất năng lưu dã khách,
Sa âu xuất phố mạn tương phong.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Không tài nhiều bệnh phận long đong
Danh hão biết đâu động Cửu Trùng
Phủi mũ thẹn vì pha trắng tóc
Lau gương hổ thấy giảm dung quang
Hướng tâm Bắc khuyết cỏ thơm chuộng
Dời mắt Nam san núi cũ trông
Cây quế lưu sao đành khách vụng
Cò bay bãi cát gặp nhau cùng
Bài thơ này được làm khi tác giả được Đường Huyền Tông triệu lên kinh.
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý Lan » Lưu biệt hữu nhân