06/10/2022 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ thượng ngoạ bệnh hỉ Lục Hồng Tiệm chí
湖上臥病喜陸鴻漸至

Tác giả: Lý Quý Lan - 李季蘭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 16:33

 

Nguyên tác

昔去繁湘月,
今來苦霧時。
相逢仍臥病,
欲語淚先垂。
強勸陶家酒,
還吟謝客詩。
偶然成一醉,
此外更何之?

Phiên âm

Tích khứ phồn tương nguyệt,
Kim lai khổ vụ thì.
Tương phùng nhưng ngoạ bệnh,
Dục ngữ lệ tiên thuỳ.
Cưỡng khuyến Đào[1] gia tửu,
Hoàn ngâm Tạ[2] khách thi.
Ngẫu nhiên thành nhất tuý,
Thử ngoại cánh hà chi?

Dịch nghĩa

Trước thì tháng sương đậm vừa qua,
Nay khổ vì lúc mây thấp đang tới.
Gặp nhau đây mà tôi đang có bệnh,
Muốn nói nhưng lệ đã tuôn trước.
Gượng mời chén rượu cúc nhà họ Đào,
Còn ngâm nga thơ họ Tạ.
Ngẫu nhiên thành ra say,
Ngoài những thứ đó, còn thứ gì nữa?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc trước thì tháng đầy sương đậm
Còn nay thì đang hận với mây
Gặp nhau tôi đang bệnh này
Miệng thì muốn nói, lệ đây trước trào
Gượng mời chén nhà Đào rượu cúc
Còn ngâm nga Tạ khúc thi ca
Ngẫu nhiên say khướt lăn ra
Ngoài những thứ đó, còn là thứ chi?
Lục Hồng Tiệm tức Lục Vũ (735-804), tự Hồng Tiệm, thi nhân đời Đường và là bạn của tác giả. Ông là tác giả cuốn Trà kinh nổi tiếng.

[1] Tức Đào Tiềm (365-427) tự Uyên Minh, người đời Tấn, giỏi thi ca, không ham danh lợi, thường uống rượu cúc.
[2] Tức Tạ Linh Vận (385-433), người đời Lục triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý Lan » Hồ thượng ngoạ bệnh hỉ Lục Hồng Tiệm chí