浣溪沙其二

紅日已高三丈透,
金爐次第添香獸,
紅錦地衣隨步皺。

佳人舞點金釵溜,
酒惡時拈花蕊嗅,
別殿遙聞簫鼓奏。

 

Hoán khê sa kỳ 2

Hồng nhật dĩ cao tam trượng thấu,
Kim lô thứ đệ thiêm hương thú,
Hồng cẩm địa y tuỳ bộ trứu.

Giai nhân vũ điểm kim thoa lưu,
Tửu ác thời niêm hoa nhị khứu,
Biệt điện dao văn tiêu cổ tấu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Ba trượng trên cao vầng nhật rọi,
Lò vàng lần lượt thêm hương mới,
Thảm gấm đạp chân nhàu nếp rối.

Giai nhân mải múa thoa vàng rơi,
Say khướt đưa hoa lên mũi ngửi,
Tiếng nhạc điện bên nghe vẳng tới.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời hồng đã lên ba trượng
Lò vàng hình thú vật toả hương
Đi trên gấm đỏ trải đường

Trâm vàng óng ánh khi nàng múa ca
Thẹn khi uống rượu, nâng hoa
Xa nghe biệt điện tiêu hoà trống vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời