Mưa nhỏ đêm qua lạnh lẽo hồn
Hoe vàng dậu cúc nở đưa hương
Biếc thẳm trời thu nghe sầu não

Nhạn bay xa tít bóng cô đơn
Cây cỏ mười năm mang nỗi nhớ
Nghêu ngao dăm chén đỡ u buồn

tửu tận tình do tại