夜深

惻惻輕寒剪剪風,
小梅飄雪杏花紅。
夜深斜搭秋千索,
樓閣朦朧細雨中。

 

Dạ thâm

Trắc trắc khinh hàn tiễn tiễn phong,
Tiểu mai phiêu tuyết hạnh hoa hồng.
Dạ thâm tà đáp thu thiên tác,
Lâu các mông lung tế vũ trung.

 

Dịch nghĩa

Thương cảm ai trong gió lạnh như dao cắt,
Cánh hoa mai nhỏ bé bay như tuyết, hoa hạnh nở hồng.
Đêm đã khuya, dây đu treo chếch,
Bóng ai mơ hồ trong lầu gác phủ mưa nhẹ.


Tiêu đề bài này có bản ghi là Hàn thực dạ 寒食夜.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương ai trong gió như dao cắt
Hạnh nở hồng, như tuyết mai bay
Dây đu treo chếch đêm nay
Bóng ai lầu gác mưa bay mơ hồ

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương cảm lạnh lùng gió cắt dao
Hoa mai bay tuyết, hạnh hồng đào.
Đêm sâu chênh chếch cây đu vắng
mưa nhẹ mông lung bóng gác lầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương cảm ai trong lạnh cắt dao,
Cánh mai băng tuyết, hạnh hồng đào.
Đêm khuya trăng xế dây đu chếch,
Mưa nhẹ bóng ai mờ gác lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cơn gió lạnh lùng cắt tựa dao,
Mai bay tuyết dạt, đỏ hoa đào.
Dây đu treo chếch đêm khuya vắng,
Mù mịt mưa phùn toả gác cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời