夜深

惻惻輕寒剪剪風,
小梅飄雪杏花紅。
夜深斜搭秋千索,
樓閣朦朧細雨中。

 

Dạ thâm

Trắc trắc khinh hàn tiễn tiễn phong,
Tiểu mai phiêu tuyết hạnh hoa hồng.
Dạ thâm tà đáp thu thiên tác,
Lâu các mông lung tế vũ trung.

 

Dịch nghĩa

Thương cảm ai trong gió lạnh như dao cắt,
Cánh hoa mai nhỏ bé bay như tuyết, hoa hạnh nở hồng.
Đêm đã khuya, dây đu treo chếch,
Bóng ai mơ hồ trong lầu gác phủ mưa nhẹ.


Tiêu đề bài này có bản ghi là "Hàn thực dạ" 寒食夜.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương ai trong gió như dao cắt
Hạnh nở hồng, như tuyết mai bay
Dây đu treo chếch đêm nay
Bóng ai lầu gác mưa bay mơ hồ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương cảm lạnh lùng gió cắt dao
Hoa mai bay tuyết, hạnh hồng đào.
Đêm sâu chênh chếch cây đu vắng
mưa nhẹ mông lung bóng gác lầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời