寒食

二月江南花滿枝,
他鄉寒食遠堪悲。
貧居往往無煙火,
不獨明朝為子推。

 

Hàn thực

Nhị nguyệt Giang Nam hoa mãn chi,
Tha hương hàn thực viễn kham bi.
Bần cư vãng vãng vô yên hoả,
Bất độc minh triêu vị Tử Thôi.

 

Dịch nghĩa

Tháng hai ở Giang Nam, hoa nở đầy cành,
Nơi xứ người, tiết hàn thực lại càng buồn hơn.
Vì sống nghèo khó, đã lâu bếp không củi lửa,
Đâu có phải chỉ vì sáng mai tưởng niệm Giới Tử Thôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa Giang Nam tháng hai nở rực
Chốn quê người hàn thực đơn côi
Bếp nghèo củi lửa dẹp rồi
Đâu cần tưởng niệm Tử Thôi mới làm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa nở Giang Nam rực tháng hai
Xa quê hàn thực chạnh u hoài
Khó nghèo bếp đã lâu không lửa
Đâu sáng mai này nhớ Tử Thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tháng hai hoa phủ khắp nam sông
Ăn nguội quê người xa xót thương
Thường vẫn sống nghèo không củi lửa
Sáng mai đâu chỉ Tử Thôi riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng hai hoa nở khắp Giang Nam,
Hàn thực xứ người buồn lại càng.
Nghèo khó, đã lâu không bếp lửa,
Phải đâu tưởng niệm Tử Thôi chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng hai hoa nở Giang Nam,
Xứ người Hàn thực càng làm buồn hơn.
Nghèo khó bếp lửa không còn,
Phải đâu tưởng niệm mai buồn Tử Thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời