Tự thương mình Trường Sa lữ khách
Trên sông xuân vắng ngắt không người
Nhớ nhà sầu khổ khôn nguôi
Diềm nhà vài cánh mai rơi não nùng

tửu tận tình do tại