29/05/2023 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực
寒食

Tác giả: Mạnh Vân Khanh - 孟雲卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:40

 

Nguyên tác

二月江南花滿枝,
他鄉寒食遠堪悲。
貧居往往無煙火,
不獨明朝為子推。

Phiên âm

Nhị nguyệt Giang Nam hoa mãn chi,
Tha hương hàn thực viễn kham bi.
Bần cư vãng vãng vô yên hoả,
Bất độc minh triêu vị Tử Thôi[1].

Dịch nghĩa

Tháng hai ở Giang Nam, hoa nở đầy cành,
Nơi xứ người, tiết hàn thực lại càng buồn hơn.
Vì sống nghèo khó, đã lâu bếp không củi lửa,
Đâu có phải chỉ vì sáng mai tưởng niệm Giới Tử Thôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa Giang Nam tháng hai nở rực
Chốn quê người hàn thực đơn côi
Bếp nghèo củi lửa dẹp rồi
Đâu cần tưởng niệm Tử Thôi mới làm
[1] Tức Giới Chi Thôi, người nước Tấn thời Xuân Thu, có công giúp công tử Củ mưu việc phục quốc. Khi Củ lên ngôi Tấn Văn Công (636-628 trCN), thưởng mọi người có công, nhưng quên mất Thôi. Ông cùng mẹ già vào rừng sống ẩn cư. Có người nhắc, Văn Công cho người mời ông ra làm quan, ông không ra. Văn Công cho đốt rừng, nghĩ rằng làm vậy ông sẽ ra. Nhưng Chi Thôi quyết cùng mẹ già chết trong đám cháy chứ không ra. Tục ăn nguội là để tưởng niệm ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Vân Khanh » Hàn thực