客邸書懷

桂林數月滯行車,
飽看朝雲又暮霞。
蕉樹展殘三卷葉,
桑條卸盡一春花。
書堪引睡驚長夜,
詩可消愁愧乍家。
簷溜青青偏到枕,
夢魂未及珥河涯。

 

Khách để thư hoài

Quế Lâm sổ nguyệt trệ hành xa,
Bão khán triêu vân hựu mộ hà.
Tiêu thụ triển tàn tam quyển diệp,
Tang điều tá tận nhất xuân hoa.
Thư kham dẫn thuỵ kinh trường dạ,
Thi khả tiêu sầu quý tác gia.
Thiềm lựu thanh thanh thiên đáo chẩm,
Mộng hồn vị cập Nhị Hà nha (nhai).

 

Dịch nghĩa

Phải dừng xe lại mấy tháng ở Quế Lâm
Xem no chán hết cảnh mây sớm lại đến cảnh ráng chiều
Cây chuối đã mở hết ba cuộn lá nõn
Cành dâu cũng rụng sạch một mùa hoa xuân
Sách xem thường hay buồn ngủ, e nỗi đêm dài
Thơ ngâm có thể giải sầu, thẹn là tác gia
Giọt mưa dưới mái nhà cứ thánh thót dồn đến bên gối nằm
Mà hồn mộng vẫn chưa về tới bên sông Nhị Hà


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Đất Quế dừng xe mấy tháng trời,
Ráng chiều xem chán lại mây mai.
Chuối đà mở lá ba tàu mới,
Dâu cũng tàn hoa một vụ rồi.
Thơ dễ tiêu sầu, hiềm nỗi vụng,
Sách thường ru ngủ, khốn đêm dài.
Giọt mưa thánh thót dồn bên gối,
Bên Nhị, hồn mơ chửa tới nơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lâm mấy tháng dừng xe nơi,
Chán đến ráng chiều mây sớm trôi,
Nở hết chuối cây ba cuộn lá,
Cành dâu rụng sạch một mùa rồi.
Giải sầu thơ dễ hiềm thơ dỡ.
Buồn ngủ sách xem đêm sợ dài.
Mưa giọt dồn bên thánh thót gối,
Mộng hồn sông Nhị chưa về chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời