Mây lơ lững treo trên đường đất
Luống ngải chi kề cận bờ lan
Đường xa mưa chậm kéo sang
Nước lười sông rộng miên man bên cầu
Vết chân nhạn bãi sâu khó thấy
Dấu tích hồ còn đấy quanh thôn
Bài ngâm chưa mất, Tạ Côn
Mộng xưa Trương Thạc vẫn còn đâu đây
Nhớ cõi xa ngây ngây tình ý
Tóc chải bồng hoan hỉ không lời
Tầng cao giữ tiếng cười rơi
Mi cau theo nhịp sầu đời bi ca
Yến ngọc vẫn thướt tha, vui dứt
Ve nặng sầu bứt rức âm ba
Táo xinh kém dáng lượt là
Má đào nhẹ trách màu hoa lê hồng
Bút hoa thảo nét ngông chữ phấn
Bài liễu thơm ngây ngất hoa tiên
Cầm tay bên cửa ước nguyền
Đạp thanh mùa ấy cỏ nghiêng nghiêng nồng
Lệ chia tay vỡ bung mạch suối
Giấc xuân sầu giăng lưới ngó tơ
Nhớ nhau tin tức mịt mờ
Mối u hận ấy người mơ biết cùng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.