06/12/2021 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân muộn ngẫu thành thập nhị vận
春悶偶成十二韻

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:07

 

Nguyên tác

阡陌懸雲壤,
闌畦隔艾芝。
路遙行雨懶,
河闊過橋遲。
雁足應難達,
狐蹤浪得疑。
謝鯤吟未廢,
張碩夢堪思。
有意通情處,
無言攏鬢時。
格高歸斂笑,
歌怨在顰眉。
醉後金蟬重,
歡餘玉燕欹。
素姿淩白柰,
圓頰誚紅梨。
粉字題花筆,
香箋詠柳詩。
繡窗攜手約,
芳草蹋青期。
別淚開泉脈,
春愁罥藕絲。
相思不相信,
幽恨更誰知。

Phiên âm

Thiên mạch huyền vân nhưỡng,
Lan huề cách ngải chi.
Lộ dao hành vũ lãn,
Hà khoát quá kiều trì.
Nhạn túc ưng nan đạt,
Hồ tung lãng đắc nghi.
Tạ Côn ngâm vị phế,
Trương Thạc mộng kham ty.
Hữu ý thông tình xứ,
Vô ngôn lũng mấn thì.
Cách cao quy liễm tiếu,
Ca oán tại tần my.
Tuý hậu kim thiền trọng,
Hoan dư ngọc yến y.
Tố tư lăng bạch nại,
Viên giáp tiếu hồng lê.
Phấn tự đề hoa bút,
Hương tiên vịnh liễu thi.
Tú song huề thủ ước,
Phương thảo đạp thanh kỳ.
Biệt lệ khai tuyền mạch,
Xuân sầu quyến ngẫu ti.
Tương tư bất tương tín,
U hận cánh thuỳ tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây lơ lững treo trên đường đất
Luống ngải chi kề cận bờ lan
Đường xa mưa chậm kéo sang
Nước lười sông rộng miên man bên cầu
Vết chân nhạn bãi sâu khó thấy
Dấu tích hồ còn đấy quanh thôn
Bài ngâm chưa mất, Tạ Côn
Mộng xưa Trương Thạc vẫn còn đâu đây
Nhớ cõi xa ngây ngây tình ý
Tóc chải bồng hoan hỉ không lời
Tầng cao giữ tiếng cười rơi
Mi cau theo nhịp sầu đời bi ca
Yến ngọc vẫn thướt tha, vui dứt
Ve nặng sầu bứt rức âm ba
Táo xinh kém dáng lượt là
Má đào nhẹ trách màu hoa lê hồng
Bút hoa thảo nét ngông chữ phấn
Bài liễu thơm ngây ngất hoa tiên
Cầm tay bên cửa ước nguyền
Đạp thanh mùa ấy cỏ nghiêng nghiêng nồng
Lệ chia tay vỡ bung mạch suối
Giấc xuân sầu giăng lưới ngó tơ
Nhớ nhau tin tức mịt mờ
Mối u hận ấy người mơ biết cùng ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Xuân muộn ngẫu thành thập nhị vận