02/12/2022 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ thâm
夜深

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 14:22

 

Nguyên tác

惻惻輕寒剪剪風,
小梅飄雪杏花紅。
夜深斜搭秋千索,
樓閣朦朧細雨中。

Phiên âm

Trắc trắc khinh hàn tiễn tiễn phong,
Tiểu mai phiêu tuyết hạnh hoa hồng.
Dạ thâm tà đáp thu thiên tác,
Lâu các mông lung tế vũ trung.

Dịch nghĩa

Thương cảm ai trong gió lạnh như dao cắt,
Cánh hoa mai nhỏ bé bay như tuyết, hoa hạnh nở hồng.
Đêm đã khuya, dây đu treo chếch,
Bóng ai mơ hồ trong lầu gác phủ mưa nhẹ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương ai trong gió như dao cắt
Hạnh nở hồng, như tuyết mai bay
Dây đu treo chếch đêm nay
Bóng ai lầu gác mưa bay mơ hồ
Tiêu đề bài này có bản ghi là Hàn thực dạ 寒食夜.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Dạ thâm