聞蟬寄賈島

秋來吟更苦,
半咽半隨風。
禪客心應亂,
愁人耳願聾。
雨晴煙樹裏,
日晚古城中。
遠思應難盡,
誰當與我同。

 

Văn thiền ký Giả Đảo

Thu lai ngâm cánh khổ,
Bán yết bán tuỳ phong.
Thiền khách tâm ưng loạn,
Sầu nhân nhĩ nguyện lung.
Vũ tình yên thụ lý,
Nhật vãn cổ thành trung.
Viễn tứ ưng nan tận,
Thuỳ đương dữ ngã đồng.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa thu đến kêu càng buồn khổ
Nửa nghẹn ngào nửa gió đưa đi
Khách thiền tâm muốn loạn ly
Người sầu tai sắp điếc vì khổn vây
Mưa đã tạnh trong cây sương trích
Sáng lẫn chiều rả rích cổ thành
Người xa, nỗi nhớ quẩn quanh
Nhớ người người đã cùng mình thời xưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu về rền rĩ buồn chưa!
Nửa như nghẹn lại nửa lùa gió bay
Khách thiền xao động lòng thay
Tiếng kêu inh ỏi, kẻ sầu ran tai
Mưa tan cây khói vang trời
Chiều hôm thành cổ bời bời tiếng than
Bồi hồi trong dạ chứa chan
Biết ai đâu đó có đang như mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu về tiếng kêu càng buồn khổ
Nửa nghẹn ngào nửa gió đưa xa
Khách tu tâm loạn hồn mê
Người mong tai điếc khỏi nghe mà buồn
Mưa đã tạnh khói luồn cây cối
Nắng chiều xiên chiếu ngói cổ thành
Người xa nỗi nhớ mông mênh
Có ai đang nhớ như mình chăng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời