Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 21:54

古碑

荒田一片石,
文字滿青苔。
不是逢閑客,
何人肯讀來。

 

Cổ bi

Hoang điền nhất phiến thạch,
Văn tự mãn thanh đài.
Bất thị phùng nhàn khách,
Hà nhân khẳng độc lai.

 

Dịch nghĩa

Trên thửa ruộng hoang có một tấm đá,
Chữ đã bị rêu xanh phủ kín.
Nếu chẳng là khách nhàn rỗi,
Có ai mà lại muốn tới đọc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ruộng hoang có phiến đá
Chữ rêu phủ mọi góc
Không phải khách nhàn hạ
Có ai mà tới đọc

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruộng hoang,này một tấm bia
Rêu xanh che khuất nét kia đâu còn
Nếu không phải khách thư nhàn
Nào ai lại đến đọc hàng văn bia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ruộng hoang một phiến đá
Chữ phủ đầy rêu xanh
Chẳng phải là người rảnh
Ai mà muốn đến xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời