Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 07:58

窮邊詞其一

將軍作鎮古汧洲,
水膩山春節氣柔。
清夜滿城絲管散,
行人不信是邊頭。

 

Cùng biên từ kỳ 1

Tướng quân tác trấn cổ Thiên Châu,
Thuỷ nhị sơn xuân tiết khí nhu.
Thanh dạ mãn thành ty quản tán,
Hành nhân bất tín thị biên đầu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Tướng quân về trấn ải Thiên Châu
Núi với sông xuân biếc một màu
Vang dậy thành khuya tơ lẫn trúc
Hẳn ai dám nghĩ ở biên đầu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông tướng đến Thiên châu trấn nhậm
Nước sông dơ, khí hậu nhu hoà
Khắp thành đàn sáo hợp ca
Hành nhân không nghĩ đó là ải quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tướng quân về trấn Thiên Châu
Non xanh nước biếc vẻ trời đẹp tươi
Thành khuya dìu dặt trúc tơ
Người đi ai có dám ngờ biên cương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tướng quân trấn thủ Khiên Châu cổ
Nước láng núi xuân thời tiết êm
Đêm mát khắp thành đàn sáo cất
Người đi không nghĩ đấy đầu biên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời