Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 02:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2019 22:29

錦城寫望

蜀江波影碧悠悠,
四望煙花匝郡樓。
不會人家多少錦,
春來盡掛樹梢頭。

 

Cẩm Thành tả vọng

Thục giang ba ảnh bích du du,
Tứ vọng yên hoa tạp quận lâu.
Bất hội nhân gia đa thiểu cẩm,
Xuân lai tận quải thụ tiêu đầu.

 

Dịch nghĩa

Hình ảnh sóng biếc của sông Thục lan xa tới chân trời,
Bốn bề quận đường đầy hoa và sương khói.
Không biết người dân nơi đây có bao nhiêu gấm,
Mà khi xuân về, gấm treo khắp các ngọn cây.


Có nơi chép tên nhan đề của bài thơ này là Cẩm Thành xuân sắc 錦城春色. Cẩm Thành tức thành Cẩm Quan, ở phía nam huyện Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ở đây nghề dệt gấm nổi tiếng đẹp nhất nước, nên dùng để đặt tên thành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sóng sông Thục biếc xanh vời vợi
Lầu quận cao hoa khói vây quanh
Nhà dân gấm vóc dụm dành
Đón xuân treo hết trên cành cây cao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Ánh sóng biếc ngần ngần sông Thục,
Hoa bốn bề quanh bọc lầu thành.
Ít nhiều gấm vóc mọi ngành,
Xuân về treo hết đầu cành cây cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vợi vời sông Thục phủ sóng xanh,
Khói hoa bốn mặt vây quận thành.
Nhiều ít nhà dân gom gấm vóc,
Xuân về treo hết ở trên cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thục giang sóng biếc mịt mờ sao!
Hoa khói quanh lầu bốn mặt bao.
Nào biết nhà dân nhiều ít gấm,
Xuân về treo khắp ngọn cây cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sóng sông Thục biếc một mầu,
Bốn bề hoa, khói, gác lầu bao quanh.
Gấm nhà dân, chẳng biết rành,
Xuân về, treo khắp trên cành, ngọn cây...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng sông Thục biếc xanh vời vợi
Khắp quận đường hoa khói lam chiều
Dân gian gấm có bao nhiêu
Mà sao xuân tới treo nhiều ngọn cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thục giang sóng biếc rờn rờn
Bốn bề hoa khói chập chờn lầu cao
Nhà dân gấm vóc ít nhiều
Xuân về treo hết trên đầu cành cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thục giang sóng biếc trời xa,
Bốn bề sương khói đầy hoa quận đường.
Dân nhiều gấm vóc khó lường,
Xuân về treo gấm khắp vườn ngọn cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời