29/09/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cẩm Thành tả vọng
錦城寫望

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 02:11

 

Nguyên tác

蜀江波影碧悠悠,
四望煙花匝郡樓。
不會人家多少錦,
春來盡掛樹梢頭。

Phiên âm

Thục giang ba ảnh bích du du,
Tứ vọng yên hoa tạp quận lâu.
Bất hội nhân gia đa thiểu cẩm,
Xuân lai tận quải thụ tiêu đầu.

Dịch nghĩa

Hình ảnh sóng biếc của sông Thục lan xa tới chân trời,
Bốn bề quận đường đầy hoa và sương khói.
Không biết người dân nơi đây có bao nhiêu gấm,
Mà khi xuân về, gấm treo khắp các ngọn cây.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sóng sông Thục biếc xanh vời vợi
Lầu quận cao hoa khói vây quanh
Nhà dân gấm vóc dụm dành
Đón xuân treo hết trên cành cây cao
Có nơi chép tên nhan đề của bài thơ này là Cẩm Thành xuân sắc 錦城春色. Cẩm Thành tức thành Cẩm Quan, ở phía nam huyện Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ở đây nghề dệt gấm nổi tiếng đẹp nhất nước, nên dùng để đặt tên thành.
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Cẩm Thành tả vọng