立春後一日新晴

去日春來破舊寒
今朝紅紫鬥千般
何當世事如花事
風雨江山盡改觀

 

Lập xuân hậu nhất nhật tân tình

Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn,
Kim triêu hồng tử đấu thiên ban.
Hà đương thế sự như hoa sự,
Phong vũ giang san tận cải quan.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua xuân về phá tan cơn rét trước,
Sớm nay hoa đua nhau nở, hồng tía nghìn màu.
Ước gì việc đời cũng như việc hoa,
Sau mỗi cơn mưa gió, non sông lại tươi sáng hơn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Rét cũ hôm qua xuân phá tan
Sáng nay hồng tía nở đua tràn
Bao giờ thế sự như hoa đấy
Mưa gió non sông đổi cảnh quan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm trước xuân về xua gió rét
Sáng nay trăm tía lẫn muôn hồng
Sự đời mong được như hoa nhỉ
Gió lặng mưa ngừng rạng núi sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm trước xuân về xua rét tan,
Sáng trăm hồng tía nở đua tràn.
Sự đời sao được như hoa thế,
Mưa gió không ngừng rạng ải quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời