立春後一日新晴

去日春來破舊寒,
今朝紅紫鬥千般。
何當世事如花事,
風雨江山盡改觀。

 

Lập xuân hậu nhất nhật tân tình

Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn,
Kim triêu hồng tử đấu thiên ban.
Hà đương thế sự như hoa sự,
Phong vũ giang san tận cải quan.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua xuân về phá tan cơn rét trước,
Sớm nay hoa đua nhau nở, hồng tía nghìn màu.
Ước gì việc đời cũng như việc hoa,
Sau mỗi cơn mưa gió, non sông lại tươi sáng hơn.


Bài thơ này không có trong Cao Bá Quát toàn tập. Theo phụ lục Văn bản tác phẩm Cao Bá Quát của sách này, tác phẩm này thuộc diện tồn nghi, với giải thích như sau:
Bài Lập xuân hậu nhất nhật tân tình (bài số 96) chỉ thấy chép trong Cao Chu Thần thi tập (ký hiệu A. 299, tr. 161b) có câu “Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn, Kim triêu hồng tử đấu thiên ban” (Hôm qua xuân về phá tan cơn rét cũ, Sáng nay hoa đua nở hồng tía nghìn màu) viết theo cảm hứng có từ bài được chép ngay trước đó có tên Hoạ đáp Nghê Tâm Canh Quan sát lập xuân ngũ luật y nguyên vận (có câu “Lạp hướng đồ trung tận, Xuân tòng dạ bán lai”, nghĩa là “Đi nửa đường tháng chạp đã gần hết, Xuân về từ lúc nửa đêm”). Đây là bài thuộc mảng 62 bài và chùm thơ đi sứ (từ bài Mộ để Quảng Tây tỉnh thành phong vũ giao tác ở tr. 154 đến bài Xích Bích hoài cổ ở tr. 177) của tác giả là quan chức sau thời Cao Bá Quát trong sứ đoàn sang Trung Quốc năm 1876-1877; trong mảng này có bài Đinh Sửu (1877) xuân nhật thí bút (tr. 166).
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Rét cũ hôm qua xuân phá tan
Sáng nay hồng tía nở đua tràn
Bao giờ thế sự như hoa đấy
Mưa gió non sông đổi cảnh quan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm trước xuân về xua gió rét
Sáng nay trăm tía lẫn muôn hồng
Sự đời mong được như hoa nhỉ
Gió lặng mưa ngừng rạng núi sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm trước xuân về xua rét tan,
Sáng trăm hồng tía nở đua tràn.
Sự đời sao được như hoa thế,
Mưa gió không ngừng rạng ải quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Hôm qua xuân đến rét tan,
Sáng nay hồng tía muôn ngàn khoe tươi.
Việc hoa ước giống việc đời,
Qua mưa gió lại sáng ngời núi sông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Hôm trước xuân về giá rét tan,
Sáng nay sắc đỏ tía tràn lan.
Bao giờ non nước như hoa nhỉ,
Mưa gió qua đi hửng nắng vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời