27/07/2024 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
立春後一日新晴

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/01/2008 18:47

 

Nguyên tác

去日春來破舊寒,
今朝紅紫鬥千般。
何當世事如花事,
風雨江山盡改觀。

Phiên âm

Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn,
Kim triêu hồng tử đấu thiên ban.
Hà đương thế sự như hoa sự,
Phong vũ giang san tận cải quan.

Dịch nghĩa

Hôm qua xuân về phá tan cơn rét trước,
Sớm nay hoa đua nhau nở, hồng tía nghìn màu.
Ước gì việc đời cũng như việc hoa,
Sau mỗi cơn mưa gió, non sông lại tươi sáng hơn.

Bản dịch của Đông A

Rét cũ hôm qua xuân phá tan
Sáng nay hồng tía nở đua tràn
Bao giờ thế sự như hoa đấy
Mưa gió non sông đổi cảnh quan
Bài thơ này không có trong Cao Bá Quát toàn tập. Theo phụ lục Văn bản tác phẩm Cao Bá Quát của sách này, tác phẩm này thuộc diện tồn nghi, với giải thích như sau:
Bài Lập xuân hậu nhất nhật tân tình (bài số 96) chỉ thấy chép trong Cao Chu Thần thi tập (ký hiệu A. 299, tr. 161b) có câu “Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn, Kim triêu hồng tử đấu thiên ban” (Hôm qua xuân về phá tan cơn rét cũ, Sáng nay hoa đua nở hồng tía nghìn màu) viết theo cảm hứng có từ bài được chép ngay trước đó có tên Hoạ đáp Nghê Tâm Canh Quan sát lập xuân ngũ luật y nguyên vận (có câu “Lạp hướng đồ trung tận, Xuân tòng dạ bán lai”, nghĩa là “Đi nửa đường tháng chạp đã gần hết, Xuân về từ lúc nửa đêm”). Đây là bài thuộc mảng 62 bài và chùm thơ đi sứ (từ bài Mộ để Quảng Tây tỉnh thành phong vũ giao tác ở tr. 154 đến bài Xích Bích hoài cổ ở tr. 177) của tác giả là quan chức sau thời Cao Bá Quát trong sứ đoàn sang Trung Quốc năm 1876-1877; trong mảng này có bài Đinh Sửu (1877) xuân nhật thí bút (tr. 166).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lập xuân hậu nhất nhật tân tình