閨怨其四

西園及春燠,
百鳥相和鳴。
空房寂不語,
感激此時情。
孤妾如自誤,
新愛顏如雪。
心曲君詎知,
遲遲未忍別。

 

Khuê oán kỳ 4

Tây viên cập xuân úc,
Bách điểu tương hoà minh.
Không phòng tịch bất ngữ,
Cảm kích thử thì tình.
Cô thiếp như tự ngộ,
Tân ái nhan như tuyết.
Tâm khúc quân cự tri,
Trì trì vị nhẫn biệt.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân ấm sắp đến vườn phía tây
Hằng trăm chim hoà giọng với nhau
Trong phòng lặng thinh không ai nói tiếng nào
Xúc cảm có trào dâng thì cũng chìm theo cảnh tình ấy
Cô đơn (khi về phòng) thiếp tự nhận ra
Người mới kia dung nhan như tuyết
Sự thay lòng này chàng hẳn là nhận ra
(Nhưng vẫn) dùng dằng chưa nỡ xa biệt thiếp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vườn tây xuân ấm áp
Chim chóc hót râm ran
Lặng lẽ nơi phòng vắng
Bâng khuâng tình rộn ràng
Thiếp nhận mình nhầm lẫn
Thuở ấy da trắng ngần
Lòng thiếp chàng nào rõ
Từ biệt mãi dùng dằng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn tây mùa xuân ấm
Chim chóc rộn lời ca
Lặng lẽ nơi phòng vắng
Bâng khuâng tình thiết tha
Mới yêu mặt như tuyết
Nay thiếp rõ đã nhầm
Nỗi lòng chàng có biết
Quyến luyến tình chia phân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn tây xuân gặp ấm,
Chim chóc cùng hoà ca.
Phòng vắng nơi yên lặng,
Cảm tình lòng thiết tha.
Mới yêu mặt tựa tuyết,
Nay thiếp đã hay ra.
Tâm sự chàng đâu biết?
Dùng dằng chưa nở xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Vườn tây xuân đã ấm
Chim chóc ríu ra ngân
Loan phòng chàng chẳng nói
Tình mấy cũng nguôi dần
Thiếp về lòng tự biết
Người mới da như tuyết
Đổi dạ chàng không đành
Dùng dằng chưa giã biệt

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời