閨怨其四

西園及春燠,
百鳥相和鳴。
空房寂不語,
感激此時情。
孤妾如自誤,
新愛顏如雪。
心曲君詎知,
遲遲未忍別。

 

Khuê oán kỳ 4

Tây viên cập xuân úc,
Bách điểu tương hoà minh.
Không phòng tịch bất ngữ,
Cảm kích thử thì tình.
Cô thiếp như tự ngộ,
Tân ái nhan như tuyết.
Tâm khúc quân cự tri,
Trì trì vị nhẫn biệt.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vườn tây xuân ấm áp
Chim chóc hót râm ran
Lặng lẽ nơi phòng vắng
Bâng khuâng tình rộn ràng
Thiếp nhận mình nhầm lẫn
Thuở ấy da trắng ngần
Lòng thiếp chàng nào rõ
Từ biệt mãi dùng dằng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn tây mùa xuân ấm
Chim chóc rộn lời ca
Lặng lẽ nơi phòng vắng
Bâng khuâng tình thiết tha
Mới yêu mặt như tuyết
Nay thiếp rõ đã nhầm
Nỗi lòng chàng có biết
Quyến luyến tình chia phân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn tây xuân gặp ấm,
Chim chóc cùng hoà ca.
Phòng vắng nơi yên lặng,
Cảm tình lòng thiết tha.
Mới yêu mặt tựa tuyết,
Nay thiếp đã hay ra.
Tâm sự chàng đâu biết?
Dùng dằng chưa nở xa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời