10/08/2020 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 4
閨怨其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2014 18:02

 

Nguyên tác

西園及春燠,
百鳥相和鳴。
空房寂不語,
感激此時情。
孤妾如自誤,
新愛顏如雪。
心曲君詎知,
遲遲未忍別。

Phiên âm

Tây viên cập xuân úc,
Bách điểu tương hoà minh.
Không phòng tịch bất ngữ,
Cảm kích thử thì tình.
Cô thiếp như tự ngộ,
Tân ái nhan như tuyết.
Tâm khúc quân cự tri,
Trì trì vị nhẫn biệt.

Dịch nghĩa

Mùa xuân ấm sắp đến vườn phía tây
Hằng trăm chim hoà giọng với nhau
Trong phòng lặng thinh không ai nói tiếng nào
Xúc cảm có trào dâng thì cũng chìm theo cảnh tình ấy
Cô đơn (khi về phòng) thiếp tự nhận ra
Người mới kia dung nhan như tuyết
Sự thay lòng này chàng hẳn là nhận ra
(Nhưng vẫn) dùng dằng chưa nỡ xa biệt thiếp

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vườn tây xuân ấm áp
Chim chóc hót râm ran
Lặng lẽ nơi phòng vắng
Bâng khuâng tình rộn ràng
Thiếp nhận mình nhầm lẫn
Thuở ấy da trắng ngần
Lòng thiếp chàng nào rõ
Từ biệt mãi dùng dằng
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Khuê oán kỳ 4