和陸放翁正月五日出遊

少年自解耐春愁,
越石先為繞指柔。
已約田園留我日,
卻邀鄰曲紹吾遊。
江村雨小花移履,
浪泊煙疏柳繫舟。
貪興不知名了未,
幾如身在酒家樓。

 

Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du

Thiếu niên tự giải nại xuân sầu,
Việt thạch tiên vi nhiễu chỉ nhu.
Dĩ ước điền viên lưu ngã nhật,
Khước yêu lân khúc thiệu ngô du.
Giang thôn vũ tiểu hoa di lý,
Lãng Bạc yên sơ liễu hệ chu.
Tham hứng bất tri danh liễu vị,
Cơ như thân tại tửu gia lâu.


Lục Phóng Ông tức Lục Du (1125-1210), tự Vụ Quan, hiệu Phóng Ông. Thơ ông có nhiều nét mới, trau chuốt, sâu sắc, tự hình thành một trường phái.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tuổi xanh tự giải mối sầu xuân
Vượt đá, đi vòng đỡ khó khăn
Đã hẹn điền viên vui tuế nguyệt
Lại nghe thôn khúc gợi du quan
Sông quê mưa nhỏ, hoa rờn bóng
Hồ Lãng sương rơi, liễu buộc thoàn (thuyền)
Cao hứng quên mình danh chửa dứt
Ngỡ trong quán rượu chén say tràn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sầu xuân muốn giải thuở hoa niên
Vượt đá vòng đi chuyện dễ liền
Rộn rã khúc quê ham thắng tích
Hẹn  hò năm tháng hưởng điền viên
Sông  quê mưa nhỏ hoa đưa bóng
Hồ Lãng sương thưa liễu buộc thuyền
Chưa dứt công danh say cảm hứng
Tưởng trong quán rượu có người tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi xanh tự giải mối xuân sầu,
Vượt đá đi vòng đỡ khó lâu.
Đã hẹn điền viên vui tháng tháng,
Khúc quê gợi chuyện vui chơi chầy.
Sông quê mưa nhỏ, hoa lồng bóng,
Lãng Bạc sương rơi, liễu cắm sào.
Chửa dứt danh mình còn cảm hứng,
Ngỡ trong quán rượu chén say đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời