29/11/2022 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
和陸放翁正月五日出遊

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2014 12:04

 

Nguyên tác

少年自解耐春愁,
越石先為繞指柔。
已約田園留我日,
卻邀鄰曲紹吾遊。
江村雨小花移履,
浪泊煙疏柳繫舟。
貪興不知名了未,
幾如身在酒家樓。

Phiên âm

Thiếu niên tự giải nại xuân sầu,
Việt thạch tiên vi nhiễu chỉ nhu.
Dĩ ước điền viên lưu ngã nhật,
Khước yêu lân khúc thiệu ngô du.
Giang thôn vũ tiểu hoa di lý,
Lãng Bạc[1] yên sơ liễu hệ chu.
Tham hứng bất tri danh liễu vị,
Cơ như thân tại tửu gia lâu.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tuổi xanh tự giải mối sầu xuân
Vượt đá, đi vòng đỡ khó khăn
Đã hẹn điền viên vui tuế nguyệt
Lại nghe thôn khúc gợi du quan
Sông quê mưa nhỏ, hoa rờn bóng
Hồ Lãng sương rơi, liễu buộc thoàn (thuyền)
Cao hứng quên mình danh chửa dứt
Ngỡ trong quán rượu chén say tràn
Lục Phóng Ông tức Lục Du (1125-1210), tự Vụ Quan, hiệu Phóng Ông. Thơ ông có nhiều nét mới, trau chuốt, sâu sắc, tự hình thành một trường phái.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Có lẽ là Hồ Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du