寒夜吟

寒極不能眠,
起改新詩句。
燭盡唤奴添,
奴臥身吟久。
敠蓆去匆匆,
卻把奴兒覆。

 

Hàn dạ ngâm

Hàn cực bất năng miên,
Khởi cải tân thi cú.
Chúc tận hoán nô thiêm,
Nô ngoạ thân ngâm cửu.
Xuyết tịch khứ thông thông,
Khước bả nô nhi phú.

 

Dịch nghĩa

Rét quá không ngủ được,
Trở dậy chữa câu thơ mới làm.
Đèn hết dầu, gọi nhỏ dậy rót thêm,
Nhỏ cứ nằm lỳ rên rỉ.
Vội vàng đi lấy chiếu,
Đem đắp lên mình chú nhỏ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Rét quá không ngủ được,
Trở dậy chữa câu thơ.
Dầu hết gọi nhỏ rót,
Nhỏ nằm cứ ậm ờ.
Vội vàng đi lấy chiếu,
Đắp lên cho chú ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Rét đậm khó lòng ngủ,
Thử dậy chữa thơ xem.
Dầu cạn gọi nhỏ rót,
Sao nhỏ cứ nằm rên.
Vội vàng cầm manh chiếu,
Đắp lên người chú em.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạnh quá không ngủ được
Dậy sửa thơ mới làm
Gọi trẻ rót dầu thêm
Trẻ ầm ờ không nói
Vội vàng lấy chiếu ngay
Đem đắp lên mình trẻ

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rét quá thức đêm dài,
Dậy làm thơ mới đây.
Đèn hết gọi con rót,
Trẻ cứ nằm lỳ chây.
Vội vàng đi lấy chiếu,
Đem đắp mình em mầy.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Rét quá ngủ không yên,
Dậy sửa thơ vừa viết.
Cạn dầu kêu tớ thêm,
Tớ nằm rên rỉ mãi.
Vội mang chiếu tới liền
Đắp lên mình đứa nhỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời