遊雲

遊雲未有歸,
旦暮不得閒。
風從何方來?
吹入層峰間。
四海已望雨,
五雷長閉山。
舉首視天表,
願言縱高攀。

 

Du vân

Du vân vị hữu quy,
Đán mộ bất đắc nhàn.
Phong tòng hà phương lai?
Xuy nhập tằng phong gian.
Tứ hải dĩ vọng vũ,
Ngũ lôi trường bế san.
Cử thủ thị thiên biểu,
Nguyện ngôn túng cao phan.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Mây trôi trôi mãi chưa về,
Sớm hôm tất tả chẳng hề được yên.
Bỗng đâu trận gió nổi lên,
Đưa mây trôi giạt vào miền núi cao.
Trần gian đang ngóng mưa rào,
Sấm đâu còn ở nơi nào im hơi?
Ngẩng lên trông tận chân trời,
Ước gì bay bổng tuyệt vời với mây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây ơi! trôi về đâu
Sớm chiều chừng tất tả
Gió ơi! đến từ đâu
Thổi lùa qua vách lá
Bốn bể đợi mưa rào
Ngũ lôi không phép lạ
Ngẩng đầu nhìn trời cao
Vén mây lên chưa hả!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây ơi! trôi mãi về đâu,
Sớm chiều tất tả bao lâu mới dừng.
Gió ơi! gió đến từ đâu,
Thổi lùa vách lá qua đầu núi cao.
Bốn phương đều đợi mưa rào,
Sấm đâu không phép lạ nào im hơi.
Ngẩng đầu trời hởi cao vời,
Ước gì bay bổng tuyệt vời vén mây!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mây về đâu trôi mãi
Tất bật suốt đêm ngày
Gió từ đâu thổi lại
Lộng khắp núi nay đây
Bốn biển chờ mưa đổ
Ngũ Lôi sập cửa hoài
Ngước nhìn trời cao thẳm
Khấn gọi mây về ngay.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Mây trôi chưa trở lại
Ngày đêm còn gian lao
Gió phương mô về đến
Thổi vào đỉnh núi cao
Bốn biển chờ mưa lớn
Thần sấm im mãi sao
Ngước nhìn lên trời thẳm
Muốn níu mây để trèo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời