遊西湖八絕其二

顚倒春心不自持,
西湖真個似西施。
盈盈翠黛波平後,
曲曲群腰草綠時。

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2

Điên đảo xuân tâm bất tự trì,
Tây Hồ chân cá tự Tây Thi.
Doanh doanh thuý đại ba bình hậu,
Khúc khúc quần yêu thảo lục thì.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lòng xuân ghìm giữ khôn đang
Hồ Tây kia đúng một nàng Tây Thi
Sóng êm, đầy đặn nét mi
Giải là bay: cỏ đang thì mướt xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghiêng ngã lòng xuân khó giữ thay
Tây Hồ quả thật đáng Tây Thi
Sóng yên mơn mởn mày ai nở
Giải thắm lượn lờ cỏ biếc lay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điên đảo lòng xuân khó giữ trì,
Tây Hồ quả thật dáng Tây Thi.
Sóng yên tha thướt mày ai nở,
Uyển chuyển lượn đồng cỏ rậm rì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời