Tìm em cho đến La Thành,
Hỏi thăm các phố để anh tìm dần.
Lên tàu từ ở Thanh Xuân,
Tìm hết Tư Sở lại gần Cầu Ô.
Tìm em cho đến Bờ Hồ,
Hàng Trống, Hàng Bồ anh cũng tìm qua.
Lại tìm cho đến nhà ga,
Đến đây mới biết rằng là Cửa Nam.
Vườn hoa có tượng mẹ đầm,
Thấy quân lính tập lấy làm vui thay.
Tìm em đã hết mười ngày,
Hỏi thăm không thấy em rày nơi nao.
Thuê xe vào phố Hàng Đào,
Hàng Ngang, Hàng Bạc lại vào Mã Mây.
Lên thuyền anh xuống Hồ Tây,
Ngẫm xem phong cảnh nước mây rườm tà.
Lên tàu lại xuống Gô-đa,
Thẳng đường anh xuống Hàng Gà, Bạch Mai.
Thuê xe vào phố Hàng Gai,
Hàng Bông, Hàng Bạc cũng chẳng ai biết mình.
Thực là đôi ngả Sâm Thương,
Ước ao thấy khách tỏ tường tới đây.
Những là mong nhớ đêm ngày,
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần.
Mong cho hoa nở mùa xuân,
Để cho khóm trúc mọc gần chõ lan.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002